Motform

byggt på cathedral-2.0-framework@basilisk

init #woke
set #woke = alt
explement{ :-) All }

motform är f.n malte (🐦) & love (🐦)

✹ ▴ ❂ 🤛🏼 right hand &≢⅋ left hand 🤜🏼 ❂ ▴ ✹

Allt publicerat material skyddas av mupphovsrätt.
Motform-temat av M&L licenseras under MOTFORM/w/e/IDGAF v.1
Upphovsfel 2017. ftp msl@ac.ab

©Motform 2017.
Zeitgeistgaße
1190 Wien
Österreich

jag ba testar embeds ok?

maximum slogan density